Polityka prywatności

Ochrona danych osobowych i pliki cookies

1. Dane osobowe przetwarzane są przez Sklep zgodnie z zasadami wynikającymi z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”) oraz z przepisów krajowych.

2. Sprzedawca podejmuje czynności zabezpieczające w celu zapewnienia poufności danych przekazywanych przez Klientów oraz osoby odwiedzające stronę internetową www.parmapress.com.pl (zarówno danych osobowych, jak i danych nie będących danymi osobowymi).

3. Dane osobowe przetwarzane są z zastosowaniem wymaganych przepisami prawa środków technicznych i organizacyjnych, zapewniających ich ochronę; chronione są przed dostępem osób nieupoważnionych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

4. Aby w pełni korzystać z wszystkich funkcjonalności Sklepu, Klient zobowiązany jest do podania swoich danych osobowych w postaci: imienia, nazwiska, adresu, adresu poczty elektronicznej, numeru telefonu, poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niepodanie danych w postaci: imienia i nazwiska, adresu, adresu dostawy (jeśli jest inny, niż adres podany podczas rejestracji Konta), adresu poczty elektronicznej, uniemożliwia dokonanie zamówienia.

5. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z prowadzeniem Sklepu jest Wydawnictwo Parma Press Bogna Parma, NIP 5240014317, Regon 010665513, adres: al. Józefa Piłsudskiego 189 B, 05-270 Marki.

6. Dane osobowe przetwarzane są:

- w celu realizacji złożonego zamówienia;

- w celu realizacji obowiązków ustawowych ciążących na Sprzedającym, wynikających w szczególności z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości.

7. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym, chyba że Klient upoważni Sprzedawcę do ich udostępniania.

8. Dane osobowe będą powierzane wymienionym niżej podmiotom w w celu wykonania transportu towaru zamówionego przez Klienta:

 Poczta Polska S.A.

 DPD Polska Sp. z o.o.

9. Dane osobowe mogą zostać udostępnione przez Sprzedawcę, gdy obowiązek udostępnienia będzie spoczywał na Sprzedawcy z mocy obowiązującego prawa.

10. Klient w każdym momencie ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Może także skierować do Sprzedawcy żądanie usunięcia swoich danych.

11. Dane Klienta przetwarzane są przez czas świadczenia usługi lub zrealizowania zamówienia, do czasu wycofania wyrażonej zgody.

12. Sprzedawca nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. Sprzedawca wykorzystuje pliki cookies, czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Klienta oraz osoby odwiedzającej stronę www.parmapress.com.pl, zwaną dalej Odwiedzającym (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Sprzedawcy.

13. Sprzedawca przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Klienta lub Odwiedzającego, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych, w celach: statystycznych, zapewnienia prawidłowego działania strony www.parmapress.com.pl, a w szczególności utrzymania sesji po zalogowaniu.

14. W każdej przeglądarce internetowej możliwa jest zmiana ustawień plików cookies, w tym możliwość blokowania plików cookies, co uniemożliwia ich przechowywanie na urządzeniu końcowym Klienta lub Odwiedzającego.

15. Pliki cookies mogą być także usunięte poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, skorzystanie z narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego lub służące do tego programy.

16. Zmiana ustawień przeglądarki internetowej, która uniemożliwia lub ogranicza przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym lub wykasowanie plików cookies w trakcie korzystania ze Sklepu, może jednak spowodować ograniczenie funkcjonalności świadczonych usług, np. brak możliwości zalogowania się w Sklepie lub przerwanie sesji po zalogowaniu.